Prickly pear #harvest

Prickly pear #harvest

Prickly pear #harvest. Tastier than expected!

#pricklypear

#figoindia